Lỡ mất tiền vào đa cấp tài chính trái phép người dân cần làm gì? (Kỳ 2 )

(TVPL)-Trong kỳ 1 Tọa Đàm Pháp Luật với chủ đề nóng đã và đang được rất nhiều người quan tâm: “Lỡ mất tiền vào đa cấp tài chính trái phép người dân cần làm gì?”, thì trong kỳ 2, mời quí vị tiếp tục theo dõi hình thức xử lý hành vi dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia vào mô hình đa cấp bất chính...

Thứ hai, 31/10/2022 15:18
Nguồn: TVPL