Loạt dự án lớn dư luận quan tâm vào “tầm ngắm” kiểm toán

15-10-2020 13:29

(THPL)- Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 32 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm. Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2021.

Vừa qua, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 32 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm. Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2021.

Về lĩnh vực ngân sách nhà nước, Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan trung ương có quy mô ngân sách lớn, tiềm ẩn rủi ro để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020 của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quốc hội; đánh giá việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngoài ra, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước dự kiến lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đối với công tác quản lý nhà nước tại Tổng cục Thuế và các Cục thuế liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế, chống trốn thuế, chuyển giá nhằm đánh giá việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020 ngày 08/4/2020;...

Về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán; ưu tiên kiểm toán việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; kiến nghị xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; đầu tư ngoài ngành, đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả… Với định hướng đó, năm 2021 dự kiến Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán 169 cuộc kiểm toán, tăng 11 cuộc so với kế hoạch kiểm toán năm 2020 đã ban hành.


Nguồn: Vietnamnet – TH: THPL

Cùng chuyên mục