Luận tội nền giáo dục "nhồi sọ" ở Mỹ

"Tôi thách thức nền giáo dục bước ra thanh minh về tội danh giết chết sự sáng tạo, giết chết tính cá nhân và xúc phạm trí tuệ. Đó là một thể chế cổ hủ và sống dai hơn công dụng của nó", luận tội nền giáo dục "nhồi sọ" ở Mỹ, luật sư kết án trước tòa.

Thứ năm, 09/03/2017 11:37
Nguồn: You tube