Luật trẻ em 2016 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2017

02-06-2017 10:08 1,238

Từ ngày 1/6/2017, Luật trẻ em 2016 chính thức có hiệu lực, luật sử đổi lần này đặc biệt quan tâm đến việc tôn trọng những thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ. Cơ quan tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng, khi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật của trẻ em phải có sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ và có trách nhiệm bảo vệ thông tin của trẻ em.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục