Mặt trái của triết lý 'giáo dục hạnh phúc'

(THPL)- Nhiều người đang hiểu nhầm khái niệm "giáo dục hạnh phúc" là cho trẻ "chơi nhiều hơn học" thay vì giúp trẻ tìm ra niềm vui và hạnh phúc ngay trong việc học tập.

Thứ tư, 14/10/2020 17:03
Nguồn: VnExpress – TH: THPL