Đang tải

Mở rộng thẩm quyền Bộ Thông tin và truyền thông trong cấp phép báo chí

Audio THPL
13-01-2021 13:33 22,056

(THPL)- Thông tư 41 quy định Bộ trưởng Thông tin và truyền thông có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí với phạm vi rộng hơn so với quy định trước đó.

Mới đây, Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành Thông tư 41 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Theo đó, Thông tư 41 có một số quy định mới về “Thẩm quyền cấp giấy phép”. Hiện nay, theo quy định hiện hành tại Thông tư 48, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử; Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Thông tư 41 quy định Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cấp: Giấy phép hoạt động báo in; Giấy phép hoạt động tạp chí in; Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí; Giấy phép hoạt động báo điện tử; Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử; Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử; Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.

Như vậy, thẩm quyền cấp Giấy phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được mở rộng rất nhiều so với quy định hiện nay.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian xem xét việc cấp giấy phép được tính kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2021.


Nguồn: Giao thông – TH: THPL

Cùng chuyên mục