Một số nội dung chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6

(TVPL)- Tháng 6/2023 là tháng có nhiều chính sách đáng chú ý ảnh hưởng đến công chức, viên chức và người lao động trên cả nước

Thứ sáu, 26/05/2023 13:45
Nguồn: TVPL