Mức thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke tối đa 12 triệu đồng

(THPL)- Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thấp nhất sẽ là 4 triệu đồng/giấy, tối đa là 12 triệu đồng/giấy.

Thứ năm, 05/11/2020 15:53
Nguồn: Thời báo Tài Chính – TH: THPL