Mỹ đồng ý bán lô tên lửa đánh chặn SM-3 trị giá 1,15 tỷ USD cho Nhật

13-04-2019 07:28