Năm 2020: Cấp gần 700 ngàn phiếu lý lịch tư pháp

Audio THPL
29-12-2020 16:11

(THPL)- Tại Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp, năm 2020 đã cấp được tổng số 689.125 phiếu Lý lịch tư pháp (giảm gần 10,4% so với năm 2019), trong đó có 408.314 Phiếu số 1 và 208.811 Phiếu số 2.

Năm 2020, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp để làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật về Lý lịch tư pháp trong thời gian tới. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Tư pháp và các địa phương đã tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, nhất là với cơ quan công an trong việc cập nhật thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về Lý lịch tư pháp; xác minh thông tin Lý lịch tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ bưu chính trong cấp phiếu Lý lịch tư pháp, qua đó đã giảm thiểu tình trạng chậm cấp phiếu, tạo thuận lợi cho người dân.  

Tại Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp, năm 2020 đã cấp được tổng số 689.125 phiếu Lý lịch tư pháp (giảm gần 10,4% so với năm 2019), trong đó có hơn 400.000 Phiếu số 1 và hơn 200.000 Phiếu số 2. 

Riêng Bộ Tư pháp, năm 2020 đã cấp gần 21.000 phiếu cho người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam không có nơi thường trú, tạm trú; phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an các tỉnh/thành phố tra cứu, xác minh hơn 620.000 trường hợp cho các Sở Tư pháp cấp Phiếu. Tính cả nhiệm kỳ, trên cả nước đã cấp được tổng số hơn 2,86 triệu phiếu Lý lịch tư pháp. 


Nguồn: Pháp luật Việt Nam – TH: THPL

Cùng chuyên mục