Năm 2020 tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Audio THPL
24-12-2020 09:42

(THPL)- Trong tháng 12-2020, cả nước xảy ra 1.525 vụ tai nạn giao thông, làm chết 652 người, bị thương 1.152 người.

  1. Ngày 23-12, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có báo cáo về tình hình tai nạn giao thông tháng 12 và 12 tháng năm 2020.

So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 237 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 người chết, giảm 330 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 832 vụ, làm chết 643 người, bị thương 433 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 17 vụ , giảm 1 người chết, giảm 68 người bị thương.

Tính chung trong 12 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 3.111 vụ , giảm 924 người chết , giảm 2.820 người bị thương.


Nguồn: QĐND- Clip: VTC, THĐT- TH: THPL

Cùng chuyên mục