Năm 2020 Vietnam Airlines ước tính lỗ 12.000 tỷ đồng

Audio THPL
29-12-2020 14:02 32,097

(THPL)- Vietnam Airlines ước tính công ty mẹ chỉ lỗ hơn 12.000 tỷ cả năm nay, thấp hơn khoảng 2.420 tỷ đồng so với kế hoạch hồi tháng 8.

Mở đầu phiên họp đại hội cổ đông bất thường diễn ra sáng 29/12, ông Đặng Ngọc Hoà, Chủ tịch Vietnam Airlines cho biết đến cuối tháng 12, doanh thu hợp nhất của hãng ước đạt hơn 42.500 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ gần 33.000 tỷ đồng, đều vượt so với kế hoạch.

Như vậy, hai chỉ tiêu này vượt kế hoạch 1.937 tỷ đồng (tương đương 4,8%) và 448 tỷ đồng (tương đương 1,4%). Nhờ đó, mức lỗ của hãng hàng không quốc gia cũng giảm so với chỉ tiêu đề ra tại phiên họp thường niên hồi tháng 8.

Cả năm nay, Vietnam Airlines dự kiến lỗ hợp nhất gần 14.500 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ ước lỗ hơn 12.000 tỷ đồng, ít hơn khoảng 2.420 tỷ đồng so với kế hoạch.Theo ông Hoà, mức lỗ trên có thể giảm được hơn 2.850 tỷ đồng khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh khấu hao, phân bổ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng theo chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2021-2025, Vietnam Airlines đặt mục tiêu tập trung khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ thoái một phần vốn hoặc toàn bộ vốn tại một số doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao nằm trong chuỗi cung ứng dịch vụ vận tải hàng không... nhằm gia tăng thu nhập, cải thiện dòng tiền, xóa lỗ lũy kế, tạo nguồn tiền đầu tư phát triển.

Tại phiên họp sáng nay, doanh nghiệp này sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu; phương án kiện toàn Hội đồng quản trị và chủ trương kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.    

Nguồn: Tài chính Doanh nghiệp – TH: THPL

Cùng chuyên mục