"Năng lực lãnh đạo trong trạng thái bình thường mới"

(THPL)- Hội thảo "Năng lực lãnh đạo trong trạng thái bình thường mới" do Học viện Doanh nhân MVV và Samsung SDS tổ chức, diễn ra tại Hà Nội nhằm thảo luận các giải pháp và bài học kinh nghiệm về việc dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Thứ bảy, 14/11/2020 08:23
Nguồn: Truyền hình Pháp luật