Nga bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối siêu tên lửa Sarmat

14-04-2019 08:23