Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền: Bộ Nội vụ tiến hành kiểm tra 4 cơ quan

Audio THPL
01-07-2019 17:34

(THPL) - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ban hành kế hoạch số 2835/KH-BNV kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 nhằm góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền.

Việc kiểm tra sẽ được thực hiện tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và cá nhân có liên quan. Theo đó, trong quý III/2019, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra tại Ban Tôn giáo Chính phủ và Tạp chí Tổ chức nhà nước; quý IV kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào 9 nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Bao gồm kiểm tra công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động; công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác bổ nhiệm; công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc thực hiện chính sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ngoài ra, đối với nội dung kiểm tra về công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ kiểm tra việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; việc bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ công chức, viên chức trước khi quy hoạch; việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Để đảm bảo công tác kiểm tra, Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu; báo cáo, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; thu thập, kiểm tra, xác minh và nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, làm cơ sở để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ.

TH: Dương Cẩm

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục