Ngân hàng Nhà nước lệnh kiểm soát tín dụng tại các vùng sốt đất

12-04-2019 07:15 7,229

(THPL) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng yêu cầu các tổ chức tín dụng theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường bất động sản và việc cấp tín dụng tại các tỉnh, thành phố, các khu vực có hiện tượng sốt đất.

Cùng với việc thực hiện, các chương trình tín dụng đối theo chủ trương của Chính phủ, thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nhà ở và nhà ở xã hội…, các tổ chức cần kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đối với khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn.

Bên cạnh đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng phải đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn, đặc biệt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp thúc đẩy tín dụng tăng trưởng xanh.

Đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường bất động sản và việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với lĩnh vực này trên địa bàn, nhất là các tỉnh, thành phố, các khu vực có hiện tượng sốt đất. Trường hợp cần thiết, tình hình có biến động bất thường, cần chủ động thực hiện khảo sát, đánh giá và kịp thời báo cáo, đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biện pháp xử lý.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục