Ngân hàng Nhà nước triển khai Ngày không tiền mặt năm 2023

(TVPL)- Chuỗi sự kiện của “Ngày không tiền mặt năm 2023” tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ tại các Đề án Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế; Đề án Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thứ sáu, 26/05/2023 20:11
Nguồn: TVPL