Ngành BHXH yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động cài ứng dụng VssID

(THPL)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" trên toàn quốc.

Thứ ba, 01/12/2020 08:22
Nguồn: Vietnamnet – TH: THPL