Ngày 15-7 thông xe cầu Mỹ Thủy 3

Audio THPL
23-06-2021 18:04

(THPL)-Theo Ban Giao thông, dự án xây dựng cầu Mỹ Thủy 3 thuộc dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy đã cơ bản hoàn thiện. Đồng thời, Ban Giao thông cũng đã trình Sở Giao thông vận tải phương án tổ chức giao thông khu vực này. Sau khi Sở Giao thông vận tải đồng ý chấp thuận phương án tổ chức giao thông sẽ tiến hành thông xe. Dự kiến thời gian thông xe là 15-7.

Theo Ban Giao thông, dự án xây dựng cầu Mỹ Thủy 3 thuộc dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy đã cơ bản hoàn thiện. Đồng thời, Ban Giao thông cũng đã trình Sở Giao thông vận tải phương án tổ chức giao thông khu vực này. Sau khi Sở Giao thông vận tải đồng ý chấp thuận phương án tổ chức giao thông sẽ tiến hành thông xe. Dự kiến thời gian thông xe là 15-7.

Trước đó, dự án cầu Mỹ Thủy 3 chưa thể thông xe như kế hoạch 30-4 là do hạng mục lắp đặt hệ thống chiếu sáng đang tiến hành thủ tục đấu thầu, chọn thầu và duyệt dự toán.

Sau khi lựa chọn được nhà thầu, thi công đến nay dự án cầu Mỹ Thủy 3 sắp được thông xe, hứa hẹn giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực Cát Lái, TP Thủ Đức.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho biết cầu Mỹ Thủy 3 chỉ là một hạng mục nhỏ trong dự án giao thông Mỹ Thủy. Đây là một hạng mục trong giai đoạn 2 của dự án nút giao thông Mỹ Thủy.


Nguồn: Tổng hợp – TH: THPL

Cùng chuyên mục