Ngày 21-3, tiểu hành tinh bay cực nhanh sẽ tiếp cận Trái đất

(THPL)- Tiểu hành tinh 2001 FO32 sẽ đi qua Trái Đất với tốc độ khoảng 123.919 km/h - nhanh hơn tốc độ thông thường mà hầu hết các tiểu hành tinh tiếp cận Trái Đất.

Thứ bảy, 13/03/2021 16:30
Nguồn: Tổng hợp – TH: THPL