Ngày 21.10, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

21-10-2020 09:05

(THPL)- Ngày 21.10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Ngày 21.10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có 346 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đại biểu được bầu từ đại hội của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 54 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

 Chủ đề đại hội lần này là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung.

Đại hội sẽ tiến hành 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội chính thức diễn ra từ ngày 21 - 22.10. Trước đó, ngày 20.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị.

 Tại phiên trù bị, đại hội đã thông qua Nội quy, Quy chế đại hội, Chương trình đại hội chính thức; quán triệt một số điểm chính trong Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua quyết định thành lập 9 Tổ đại biểu và địa điểm sinh hoạt của các Tổ đại biểu; hướng dẫn quy trình bầu cử.


Nguồn: Báo Quảng Ngãi- TH: THPL

Cùng chuyên mục