Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của dự án Giờ xanh 2017, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay lan tỏa thông điệp Xanh, đồng hành tháng Thanh niên và cùng sự kiện Ngày trái đất Việt Nam 2017.