Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM với chủ đề “Khát vọng phương Nam”

(TVPL)- Trong 2 ngày 4 và 5-2 (14 và 15 tháng Giêng), đã diễn ra Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM, với chủ đề chính của ngày thơ năm nay là “Khát vọng phương Nam”, trong đó có nhiều tiểu chủ đề như “Khát vọng vươn tới tương lai”, “Khát vọng bình yên” và Khát vọng yêu thương”.

Thứ hai, 06/02/2023 10:44
Nguồn: TVPL