Nghị định số 08/2023/NĐ-CP thể hiện sự phản ứng chính sách linh hoạt, củng cố niềm tin thị trường trái phiếu

(TVPL)- Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vừa có hiệu lực thi hành với một số điểm mới được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa khơi thông thị trường.

Thứ tư, 08/03/2023 12:27
Nguồn: TVPL