Nghiên cứu, bổ sung quy định xử phạt chủ phương tiện để tài xế gây TNGT

27-10-2020 08:21

(THPL)- Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung quy định xử phạt chủ phương tiện và người đứng đầu đơn vị kinh doanh vận tải có lỗi để tài xế gây TNGT.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2019 theo hướng bổ sung quy định xử phạt đối với chủ phương tiện và người đứng đầu đơn vị kinh doanh vận tải có lỗi để người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chính sách bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Đề án “Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050” bảo đảm tiến độ, chất lượng; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2019 theo hướng bổ sung quy định xử phạt đối với chủ phương tiện và người đứng đầu đơn vị kinh doanh vận tải có lỗi để người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nắm sát tình hình, kịp thời chỉ đạo và tham mưu để Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, phục hồi tăng trưởng trở lại trong hoạt động kinh doanh đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải.

Tiếp tục triển khai kế hoạch bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông hệ thống công trình kết cấu hạ tầng giao thông, chủ động đánh giá, xác định và khắc phục ngay các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh cũng như các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; ưu tiên cao nhất nguồn lực để bảo đảm giao thông và khắc phục hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra.


Nguồn: An toàn giao thông – Clip: Truyền hình Đồng Tháp - TH: THPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục