Người dân có thể đăng ký xe tại nơi tạm trú từ ngày 15/8/2023

(TVPL) - Theo Khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 24/2023, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi cư trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Như thế, người dân cũng có thể đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần phải di chuyển về nơi đăng ký thường trú để làm.

Thứ bảy, 29/07/2023 15:39
Nguồn: TVPL - Video: VTC9, VTC14