Người Việt sẽ đón trận mưa sao băng cổ xưa nhất vào ngày 22/4

(THPL) - Lyrids là trận mưa sao băng đầu tiên mà lịch sử loài người ghi nhận: tận 2.500 trước, trong cổ văn Trung Quốc.

Thứ sáu, 22/04/2022 20:37
Nguồn: Tổng hợp – TH: THPL