Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

(TVPL)- Trong đời sống xã hội hiện nay, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), chúng ta hãy cùng nhau ôn lại nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Thứ ba, 08/11/2022 17:57
Nguồn: Tổng hợp- TH: TVphapluat