Nhân vật Trần Hoằng Nghị không phải là thân phụ Thái sư Trần Thủ Độ

Audio THPL
28-08-2019 17:29 2,148

(THPL) - Hơn một thập kỷ qua, trong giới sử học và dư luận xã hội xuất hiện các tranh cãi về việc có hay không nhân vật Trần Hoằng Nghị (còn gọi là Hoằng Nghị Đại vương) trong lịch sử Việt Nam? Trần Hoằng Nghị có phải là thân phụ Thái sư Trần Thủ Độ?

Tại Hà Nội, Hội đồng họ Trần Việt Nam phối hợp với các nhà nghiên cứu lịch sử tổ chức tọa đàm khoa học về nhân vật Trần Hoằng Nghị với mục đích góp thêm tiếng nói bảo vệ sự trong sáng của lịch sử dân tộc và vương triều Trần.

Hơn một thập kỷ qua, trong giới sử học và dư luận xã hội xuất hiện các tranh cãi về việc có hay không nhân vật Trần Hoằng Nghị (còn gọi là Hoằng Nghị Đại vương) trong lịch sử Việt Nam? Trần Hoằng Nghị có phải là thân phụ Thái sư Trần Thủ Độ hay không?

Từ căn nguyên ấy, các nhà khoa học và con cháu hậu duệ họ Trần đã tập trung phân tích nhiều căn cứ và kết luận khoa học về nơi phát tích họ Trần, sự phát triển của dòng họ, làm sáng tỏ các vấn đề xung quanh nhân vật này.

Hơn 800 năm qua, lịch sử vương triều Trần cũng đã được nhiều sử gia của các triều đại nghiên cứu, khai thác tương đối đầy đủ, thể hiện qua các tư liệu khảo cổ học, văn bia, sắc phong, thần tích, thần sắc, thần phả… Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lịch sử khẳng định, trong số danh nhân nhà Trần, có những trường hợp như Thái sư Trần Thủ Độ cho đến nay, cũng chỉ đề cập về sự nghiệp, các bộ sử xưa cũng như các công trình nghiên cứu trong mấy thập niên gần đây chưa giới thiệu đầy đủ nguồn gốc, thân thế, thân phụ, thân mẫu của Trần Thủ Độ, đã tạo ra những khoảng trống về lịch sử.

Trước các nghi vấn: Nhân vật Trần Hoằng Nghị có phải là thân phụ của Thái sư Trần Thủ Độ, ông Đặng Hùng, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định: “Thực tế, không hề có nhân vật Trần Hoằng Nghị tồn tại cuối thời Lý, đầu thời Trần và càng không phải là thân phụ Thái sư Trần Thủ Độ, vì Trần Hoằng Nghị chỉ do một số nhà nghiên cứu dựng lên từ sự hư cấu Trang Nghị Đại vương (thần Sấm được thờ ở làng Xuân La, xã Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình), dựa theo tư liệu điền dã và truyền khẩu, chưa được kiểm chứng bằng các văn bản khoa học”.

GS-TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, chưa có đủ căn cứ để đưa ra một nhân vật lịch sử mới và càng không có căn cứ để gắn với Trần Thủ Độ. 


Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục

Theo dõi truyền hình pháp luật