Nhiều cán bộ công an ở Huế bị tố sách nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp làm thủ tục PCCC

Audio THPL
17-09-2019 12:40

(THPL) - Ngày 16/9, lãnh đạo Phòng PC06 vừa có công văn gửi lãnh đạo phòng PC07 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc thông báo ý kiến phản ánh của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đối với công tác quản lý về Phòng cháy chữa cháy.

Theo nội dung công văn, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế về tổ chức đối thoại "công an với cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về An ninh trật tự trong tỉnh". Phòng PC06 trực tiếp gửi thư ngỏ và phiếu khảo sát sự hài lòng của cơ sở kinh doanh có điều kiện đối với công tác quản lý An ninh trật tự và Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phản hồi về phiếu khảo sát của Phòng PC06 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, có 3 cơ sở kinh doanh ở huyện Phú Vang và Nam Đông phản ánh việc bị cán bộ, chiến sĩ công an gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến thủ tục Phòng cháy chữa cháy.

Có 2 cơ sở kinh doanh ở 2 huyện trên phản ánh việc bị cán bộ, chiến sĩ công an gợi ý nộp tiền ngoài phí, lệ phí đối với thủ tục Phòng cháy chữa cháy.

Có 4 cơ sở kinh doanh ở TP Huế và huyện Phú Vang phản ánh nội dung phải đi lại nhiều lần khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và An ninh trật tự và thủ tục liên quan đến Phòng cháy chữa cháy. 13 cơ sở kinh doanh ở TP Huế phản ánh nội dung "Kiểm tra nhiều lần của cơ quan công an".

Qua phản ánh của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kể trên, lãnh đạo Phòng PC06 đề nghị lãnh đạo Phòng PC07 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo thanh tra của đơn vị tổ chức xác minh các vấn đề nêu trên và gửi kết quả về công an tỉnh trước ngày 20/9 để tập hợp báo cáo Giám đốc Công an tỉnh. 

TH: Thu Thảo

 

Nguồn: VTC

Cùng chuyên mục