Đang tải

Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Audio THPL
01-05-2022 11:42 1,406

(THPL) - Đăng ký ôtô, xe máy thực hiện dễ dàng hơn, mức vay cho học sinh, sinh viên tăng thêm... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.

Từ tháng 5/2022, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể, theo nghị định số 22/2022 sửa đổi Nghị định số 32/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 10/5/2022. Nghị định sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Theo đó, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu phim để phát hành, phổ biến theo quy định trong toàn quốc.

Nghị định bổ sung thẩm quyền cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu phim để phát hành, phổ biến theo quy định do Đài Phát thanh-Truyền hình địa phương nhập khẩu. Cơ quan cấp phép nhập khẩu phim sẽ thu hồi Giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157 ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5/2022. Ngoài ra, Quyết định số 05 còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên. 

Đồng thời, theo thông tư 15 của Bộ Công an, từ ngày 21/5, người dân có thể đến công an xã, phường, thị trấn để đăng ký, nhận biển số môtô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Công an cấp xã cũng có thể thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương. 

Bên cạnh đó, thông tư 15/2022 của Bộ Tài chính về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có hiệu lực từ ngày 1/5, quy định các điều khoản về hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với người dân.

Theo đó, trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ một lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng mỗi hộ, để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác.


Nguồn: Tổng hợp – Clip: VTC, Nhân dân TV - TH: THPL

Cùng chuyên mục