Nhiều tỉnh đăng ký thí điểm hợp nhất sở, ngành

Audio THPL
14-01-2020 18:25

(THPL) - Bộ Nội vụ cho hay Quảng Ninh và Yên Bái đăng ký hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đăk Nông đăng ký hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Đăk N

Ngày 13/1, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho hay Quảng Ninh và Yên Bái đăng ký hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đăk Nông đăng ký hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Đăk Nông và Yên Bái đăng ký hợp nhất Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng.

Ngoài ra, hiện nay Lào Cai đã hợp nhất Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng; Bạc Liêu hợp nhất Sở Văn hoá Thể thao Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ với Sở Giáo dục Đào tạo; còn Hà Giang hợp nhất Ban tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh với Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ.

Nhiều tỉnh cũng đã đăng ký sáp nhập phòng, ban cấp huyện như: Ninh Bình hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND tại một huyện; Tiền Giang hợp nhất Ban tổ chức với Phòng Nội vụ tại 6 huyện, hợp nhất Ủy ban kiểm tra với Thanh tra ở 4 huyện.

Sáu tỉnh hợp nhất Ban tổ chức với Phòng Nội vụ cấp huyện gồm: Quảng Ninh, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Giang. Bốn tỉnh hợp nhất Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện gồm: Quảng Ninh, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang 

Sau khi đủ số tỉnh, thành đăng ký, trên cơ sở tham mưu của Bộ Nội vụ, Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết thí điểm về nội dung trên. 

Cũng trong năm 2020, Bộ Nội vụ chuẩn bị việc tổng kết Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuẩn bị xây dựng các phương án cho Chính phủ khóa tới (2021- 2026).


Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục