NHNN yêu cầu các ngân hàng “cấm cửa” cán bộ tham gia “tín dụng đen”

04-06-2019 11:12 2,551

(THPL) - Liên quan đến các hoạt động tín dụng đen trên địa bàn cả nước trong thời gian vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quyết định số 1178 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị 12 ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hạn chế “tín dụng đen”. Chỉ thị cũng nêu rõ Nhà nước Việt Nam yêu cầu cán bộ ngân hàng không được tham gia vào các hoạt động của tín dụng đen.

Thời gian qua, câu chuyện  tín dụng đen đã trở thành điểm nóng của toàn xã hội với nạn cho vay nặng lãi, vi phạm pháp luật của những băng nhóm tín dụng đen nhiều nơi trên đất nước. Liên tục, từ Thủ tướng chỉ đạo ráo riết tới các bộ ngành trung ương đã vào cuộc.

Theo nội dung Quyết định vừa ký trên, Thống đốc giao nhiệm vụ do các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước chủ trì, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

Có 7 nội dung được chú trọng trong thời gian tới bao gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân; nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo hệ thống ngân hàng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan, đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

Về nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, Thống đốc yêu cầu các Vụ, cục, các đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về công tác giám định tài chính nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

Theo chỉ đạo của Thống đốc, các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch, định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị 12 gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/6 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 15/12 đối với báo cáo năm.

TH: Thu Thảo

 

Nguồn: Tiền phong

Cùng chuyên mục