Những chính sách mới về Thuế - phí - lệ phí có hiệu lực từ tháng 3/2020

Audio THPL
28-02-2020 16:18 6,311

(THPL) - Trong tháng 3/2020 y, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng như: Điều kiện với ô tô đã qua sử dụng theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, thay đổi khung giá tính thuế tài nguyên một số loại khoáng sản….Đây là những chính sách nổi bật về thuế - phí - lệ phí.

Sửa đổi quy định về thanh toán phí, lệ phí hàng hải

Thông tư 90 sửa đổi Thông tư 261 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17 hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán phí, lệ phí hàng hải: Người nộp phí, lệ phí hàng hải phải nộp và thanh toán xong các khoản phí, lệ phí hàng hải trước khi tàu thuyền được cảng vụ hàng hải cấp phép rời khu vực hàng hải.

Người nộp phí, lệ phí hàng hải được chậm nộp các khoản phí, lệ phí trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày tàu thuyền được cấp phép rời cảng trong trường hợp như sau:

Người nộp phí, lệ phí có ký quỹ tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật dân sự để nộp phí, lệ phí cho tàu thuyền quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 90/2019.

Người nộp phí, lệ phí có cam kết hoặc ký quỹ tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật dân sự để nộp phí, lệ phí tàu thuyền quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 90/2019.

Thay đổi khung giá tính thuế tài nguyên một số loại khoáng sản

Theo Thông tư 05/2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2017 quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.

Theo đó, thay đổi khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, đơn cử như: Cát san lấp bao gồm cả cát nhiễm mặn: mức giá tối đa tính thuế tài nguyên từ 80.000 đồng/m3 tăng lên 200.000 đồng/m3;

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên từ 49.000 đồng/m3 giảm còn 27.000 đồng/m3, giá tối đa vẫn giữ nguyên mức 70.000 đồng/m3;

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp: mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên từ 161.000 đồng/m3 giảm còn 63.000 đồng/m3 và mức giá tối đa từ 230.000 đồng/m3 giảm còn 90.000 đồng/m3;...

Điều kiện với ô tô đã qua sử dụng theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (còn gọi CPTPP) có hiệu lực từ ngày 05/3/2020..

Theo đó, ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan phải tuân thủ theo các quy định sau: Được đăng ký lưu hành tại nước xuất khẩu trước khi về đến cửa khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật; Đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu;...

Trường hợp thương nhân tham gia đấu giá và trúng đấu giá nhưng không có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thì ủy thác cho doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thực hiện nhập khẩu.


Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục