Những quy định, chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2019

02-04-2019 14:47 1,290

(THPL) - Bắt đầu từ tháng 4/2019, quy định mới về những chính sách như sau: quy định về tuyển sinh đại học, tăng lệ phí trước bạ với xe bán tải, và người 15 tuổi có tài sản riêng được chơi họ và học sinh giỏi mới tuyển vào ngành k Khoa, cha mẹ có quyền đổi tên cho con nuôi, quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất.

Với quy định mới về việc cha mẹ có quyền đổi tên cho con nuôi, theo Nghị định 24 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 19 hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/4. Cha mẹ nuôi được yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch thay đổi họ, tên đệm và tên của con nuôi, trong trường hợp con đủ 9 tuổi trở lên, và phải được sự đồng ý của con.

Nghị định 20 sửa đổi Nghị định 140 Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất có hiệu lực từ ngày 10/4/2019. Cụ thể, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trong thông tư 02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trong đó có thay đổi liên quan đến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành sư phạm và y dược, áp dụng từ ngày 15/4. Và ngày 12/4, Thông tư 01 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã bổ sung một số quy định mới liên quan đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy sẽ có hiệu lực.

Về việc tăng lệ phí trước bạ với xe bán tải có hiệu lực từ ngày 10/4, trong đó, Nghị định 20 sửa đổi, bổ sung Nghị định 140 về tính lệ phí trước bạ đã thay đổi cách tính loại lệ phí này với xe tải, xe ô tô, xe máy đã qua sử dụng. Cụ thể, những loại xe 5 chỗ ngồi trở xuống, có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% mức lệ phí trước bạ của ôtô con. Trong khi đó, lệ phí trước bạ với xe chở người dưới 9 chỗ ngồi đang ở mức 10 – 15% nên phí trước bạ sẽ tăng từ 2% hiện nay lên 6 – 9%.

Cuối cùng là Nghị định 19 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5/4 quy định thỏa thuận về dây họ bắt buộc phải được lập thành văn bản. Và trẻ em từ 15 tuổi nếu sở hữu tài sản riêng cũng có thể trở trở thành thành viên của dây họ, trong trường hợp dùng bất động sản, động sản góp họ cần sự đồng ý của người đại diện.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục