Những quy định về điều kiện, thủ tục tách thửa và chuyển nhượng đất ở hiện nay

Audio THPL
13-08-2020 14:17

Do điều kiện và chính sách về các loại đất khác nhau nên các quy định về tách sổ đỏ cũng sẽ khác nhau. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cho phép tách thửa đất khi người có nhu cầu thực hiện các thủ tục tách thửa đất đất nông nghiệp hay thổ cư đảm bảo các điều kiện mà pháp luật hiện hành cho phép.

Tách thửa đất đai là một trong những nhu cầu pháp lý đối với cả người dân và doanh nghiệp. Việc tách thửa có thể là để mua bán, chuyển nhượng đất hoặc tặng đất cho người thân. Vậy, điều kiện và thủ tục tách thửa được quy định thế nào? Dưới đây là những giải đáp chi tiết liên quan tới điều kiện tách thửa đất. 

Ông Phạm Văn Dương tại tỉnh Tây Ninh có câu hỏi liên quan đến điều kiện, thủ tục tách thửa và chuyển nhượng đất ở gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường nhờ hướng dẫn giải đáp. Nội dung câu hỏi như sau: Ông Dương có 2.200m2 đất ở đô thị, tại khu vực được quy hoạch khu dân cư hiện hữu ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nay ông muốn tách ra để chuyển nhượng 2 nền đất (mỗi nền diện tích 200m2). Ông Dương hỏi, thửa đất của ông có được tách và chuyển nhượng không? Nếu được thì thủ tục như thế nào, thời gian bao lâu?

Trước câu hỏi trên, Bộ Tài nguyên – Môi trường cho biết, do nội dung câu hỏi không nêu rõ tình trạng pháp lý của thửa đất (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa) nên không có cơ sở để trả lời cụ thể. Đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Bộ Tài nguyên – Môi trường trả lời chung như sau:

Về điều kiện tách thửa đất, việc tách thửa đất ở tại đô thị phải bảo đảm phù hợp với quy định về diện tích tách thửa tối thiểu do UBND tỉnh quy định theo quy định Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai, Điều 29 Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai, thời điểm thực hiện quyền, trong đó có quyền chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định Điều 79 Nghị định số 43/2014; thủ tục tách thửa đất được quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014.

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất được thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014 được sửa đổi theo quy định tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017 và quy định cụ thể trong Quyết định của UBND cấp tỉnh về công bố thủ tục hành chính (thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất không quá 15 ngày).

Để được cho phép tách thửa đất nông nghiệp, tách sổ đỏ thổ cư thì mảnh đất phải thỏa mãn các điều kiện diện tích tối thiểu sau khi tách. Diện tích tối thiểu tách thửa sẽ tuân thủ theo quy định của từng địa phương nhằm đảm bảo quy hoạch chung với quỹ đất của đơn vị đó. Tuy nhiên, từng địa phương lại có quy định về diện tích tối thiểu tách thửa khác nhau đó là: Diện tích tối thiểu trước khi tách thửa; Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa. 

Do vậy khi xác định điều kiện để tách thửa đất nông nghiệp mà chỉ có quyền sử dụng đất sang cho 1 hay nhiều người khác thì bạn sẽ phải tìm hiểu Quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư cụ thể.

Hiện nay, ở nhiều địa phương theo chính sách về đất đai riêng mà nhiều nơi chỉ giảiquyết thủ tục tách thửa đất nông nghiệp khi có kèm việc chuyển mục đích sử dụng thành đất ở. Do vậy để điều kiện để tách thửa đất nông nghiệp tại địa phương có quy định này thì người cần tách sử sẽ phải thực hiện thêm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.


Nguồn: THPL – Video: VTV + THĐT

Cùng chuyên mục