Ninh Bình ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành du lịch

Audio THPL
24-08-2019 17:56

(THPL) - Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 101 về cơ cấu lại ngành du lịch Ninh Bình đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó, kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các nội dung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định 1685 của Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương và tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch.

Với mục tiêu tổng quát, tỉnh Ninh Bình huy động các nguồn lực cơ cấu lại ngành du lịch, tập trung khai thác lợi thế về tài nguyên, sản phẩm, thị trường; nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh của tỉnh Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình phấn đấu trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước, và doanh thu từ du lịch đạt trên 8.000 tỷ đồng. Đón và phục vụ 1,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 7 triệu lượt khách nội địa. Du lịch tạo việc làm cho 30.000 lao động, trong đó có 12.000 lao động trực tiếp. 

Với sự phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, nâng cao chất lượng phục vụ tại các khu, điểm du lịch; áp dụng rộng rãi du lịch thông minh, khẳng định Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách.


Thực hiện: Bảo Mi


Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục