Ninh Bình ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình, Sách giáo khoa mới

11-04-2019 17:04

(THPL) - Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Mục tiêu của tỉnh theo kế hoạch này là: đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng Khóa 11.Về đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, tỉnh đưa ra giải pháp: Tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông mới.

Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có; Tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành giáo dục địa phương nhằm đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu.

 Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai Chương trình Giáo dục Phổ thông mới để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại địa phương theo hình thức tập trung kết hợp với hình thức trực tuyến; Đảm bảo 100% giáo viên được phân công dạy Chương trình Giáo dục Phổ thông mới hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp.

Lộ trình cụ thể như sau: trước tháng 7/2020 đối với giáo viên lớp 1; trước tháng 7/2021 đối với giáo viên dạy lớp 2, lớp 6; trước tháng 7/2022 đối với giáo viên dạy lớp 3, 7, 10; trước tháng 7/2023 đối với giáo viên dạy lớp 4, 8, 11; trước tháng 7/2024 đối với giáo viên dạy lớp 5, 9, 12.

Về xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội liên quan xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản, cần thiết, thời sự, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lý, môi trường, hướng nghiệp… của tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch này của tỉnh cũng nêu rõ giải pháp về chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, công tác truyền thông, kiểm tra giám sát cũng như phân công nhiệm vụ các sở, ban, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông  mới tại tỉnh.

TH: Dương Cẩm

 

 

Nguồn: Tổng Hợp

Cùng chuyên mục