Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

28-10-2020 13:47

(THPL)- Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 28/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc. Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.


Mở đầu phiên làm việc, ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX báo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào ngày 27/10. Kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá gồm 17 người. Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ khoá XVIII được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.


Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu các ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XVIII, Lại Thế Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trịnh Tuấn Sinh - Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá nhiệm kỳ mới cũng đã được bầu gồm 13 ủy viên. Ông Lê Quang Hùng được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục