Ông Lê Văn Hoan giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

(TVPL)- Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa tổ chức Lễ công bố và lưu hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Hoan giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ bảy, 01/04/2023 19:08
Nguồn: Tổng hợp- TH: TVphapluat