Đang tải

Phá bỏ rào cản, doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản quyết tâm vươn mình trong tình hình mới

Audio THPL
17-09-2020 17:29 16,628

Sáng nay, ngày 17/9 Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật của Cục Công tác phía Nam thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức chương trình “Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, rào cản hành chính trong quy định hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản”.

Nguồn: Truyền hình pháp luật

Cùng chuyên mục