Pháp luật Thuế và Công đoàn được chú trọng phổ biến thực hiện

25-09-2020 19:00 1,772

(THPL)- Được sự quan tâm của Cục Thuế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, chương trình phối hợp Công tác số 02/CTPH/LĐLĐ- CT ngày 17/8/2015 giữa Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức và Chi cục Thuế khu vực Mỹ Đức - Ứng Hòa giai đoạn 2015-2020 đã đạt được kết quả nhất định.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức cùng với Chi cục thuế Mỹ Đức - Ứng Hòa đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu và chấp hành thực hiện chính sách pháp luật về Thuế; tuyên truyền về Luật Công đoàn 2012, Nghị định 191/NĐ/2013 của Chính phủ về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho các doanh nghiệp hiểu về quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện Luật Thuế cũng như Luật Công đoàn. Hướng các doanh nghiệp đến việc tự giác chấp hành và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Chi cục Thuế và Liên đoàn Lao động huyện đã có nhiều hình thức phối hợp tuyên truyền. Cụ thể như cung cấp các văn bản pháp luật về Luật Công đoàn, Nghị định 191/NĐ-CP, Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và hoạt động công đoàn, các quyền lợi hợp pháp của công nhân viên chức lao động đến các cơ quan thuế cùng cấp để phối hợp, tuyên truyền, phổ biến tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên rà soát, gửi danh sách đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng trích nộp kinh phí công đoàn không đầy đủ gửi đến Chi cục Thuế để có kế hoạch đưa vào danh sách kiểm tra của năm sau. Thông tin tổ chức có kết luận thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế có dấu hiệu vi phạm về trích, nộp kinh phí công đoàn. Trên cơ sở đó, Chi cục Thuế đã chỉ đạo đội thanh tra và các đội thuế thuộc chi cục thuế huyện khi kiểm tra đưa nội dung trích, nộp kinh phí công đoàn là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra thuế. Sau khi kiểm tra đã cung cấp cho Liên đoàn Lao động huyện tình hình vi phạm trích nộp kinh phí công đoàn để từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu các đơn vị vi phạm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn tại 60 doanh nghiệp, các cấp công đoàn đã phối hợp kiểm tra 15 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động; phối hợp giải quyết kịp thời tranh chấp lao động; qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Nguồn: Lao động thủ đô - TH: THPL

Cùng chuyên mục