Phạt 48 triệu đồng một cơ quan báo chí

Audio THPL
16-09-2020 17:00 17,021

(THPL)- Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 19 ngày 15-9-2020, xử phạt hành chính với Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi trường và đô thị Việt Nam vì thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích và giấy phép hoạt động.

 Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 19 ngày 15-9-2020, xử phạt hành chính với Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi trường và đô thị Việt Nam vì thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích và giấy phép hoạt động. 

Cụ thể, Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam, Tạp chí điện tử Môi trường và đô thị Việt Nam đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí in số 168 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 6-4-2016, Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 182 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27-4-2017 và quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4 Luật Báo chí năm 2016. Đáng chú ý, Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam, Tạp chí điện tử Môi trường và đô thị Việt Nam vi phạm hành chính nhiều lần.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 159 ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam, Tạp chí điện tử Môi trường và đô thị Việt Nam bị phạt hành chính 40 triệu đồng.

 Ngoài ra, tại Giấy phép hoạt động báo chí in số 168, Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam được phép xuất bản mỗi tháng một số, mỗi số 84 trang, tuy nhiên, số báo 132/2020, tạp chí xuất bản 68 trang; số 130/2020 xuất bản 52 trang; số 125/2019 xuất bản 52 trang. Tạp chí gộp hai số 128 và 129 (năm 2020) nhưng không có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với vi phạm này, Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam bị phạt 8 triệu đồng.


Nguồn: Hà Nội mới – TH: THPL

Cùng chuyên mục