Phát hiện nhiều sai phạm tại Dự án Năng lượng nguyên tử ở Đà Nẵng

Audio THPL
26-06-2019 13:46

(THPL) - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong quá trình sử dụng, quản lý kinh phí cho dự án đầu tư và thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giai đoạn này, Bộ Khoa học và Công nghệ, các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án còn có những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.


Cụ thể, dự án Năng lượng nguyên tử Đà Nẵng chưa tính toán kỹ tính khả thi của dự án, dẫn đến phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án.

Thời gian thực hiện dự án kéo dài, Ban Quản lý dự án có sự thay đổi về nhân sự nhiều lần, gây khó khăn trong quá trình quản lý dự án.

Công tác lập dự toán chưa đảm bảo quy định, áp dụng một số vật liệu không có cơ sở về giá, không có thông tin về vật liệu của nhà cung cấp; dự toán không có danh mục và giá từng loại vật liệu do chủ đầu tư lựa chọn; lập dự toán còn thiếu chính xác, sai khối lượng hoặc áp dụng đơn giá, mã hiệu định mức không chính xác,… làm tăng giá gói thầu.

Song song đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, tại gói thầu thi công xây dựng nhà chiếu xạ và kho lạnh, cấp điện và cấp thoát nước ngoài nhà tại Dự án Viện Năng lượng nguyên tử Đà Nẵng, thì nhà thầu không đảm bảo nhân sự khi thi công; chỉ huy trưởng công trường chưa đáp ứng quy định tại Điều 52 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Hay, tiến độ thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị còn chậm so với hợp đồng ký kết; việc giảm trừ giá trị công trình khi nghiệm thu, thanh quyết toán dẫn đến làm tăng giá trị công trình trên 29 triệu đồng.

Riêng đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, phê duyệt chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án không có chức năng chuyên môn và không có đủ cán bộ có năng lực quản lý.

Từ kết quả thanh tra, để việc chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo: Chấn chỉnh về công tác quản lý; xử lý về kinh tế; xử lý hành chính.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động rà soát, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng đối với từng gói thầu, công trình thuộc các dự án được giao là chủ đầu tư, xác định lại giá trị gói thầu, công trình trước khi lập hồ sơ thanh toán và đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc, đề xuất xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

TH: Dương Cẩm

 

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục