Phiên chợ nghĩa tình - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp năm 2022

(THPL)- Nhằm hình thành các chuỗi liên kết, giúp nhau phát triển kinh doanh, hỗ trợ tìm kiếm thị trường mới, cơ hội định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp cho giới trẻ hiện nay, chương trình Phiên chợ nghĩa tình - hướng nghiệp - khởi nghiệp năm 2022 được tổ chức với sự đồng hành của hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Thứ bảy, 04/06/2022 19:36
Nguồn: Truyên hình Pháp luật