Đang tải

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Sớm ban hành nghị quyết của Chính phủ về phục hồi kinh tế

Audio THPL
26-01-2022 11:39

(THPL) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu hoàn thiện nhanh dự thảo Nghị quyết về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đưa ra chỉ đạo trên tại cuộc họp với các Bộ, ngành, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43 của Quốc hội. Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chính phủ chuẩn bị Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội rất kỹ, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 24 ngày 30/12/2021 về chương trình này.

Tại kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội khóa XV cũng thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình. Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết Bộ đã chủ động, khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 phần, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết của từng bộ, cơ quan, địa phương theo lộ trình, thời gian phù hợp, đảm bảo triển khai nhanh, hạn chế tối đa việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp cần thiết phải ban hành thì thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý 1/2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, đề xuất sửa đổi, bổ sung các giải pháp, chính sách nếu cần thiết và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối của các năm 2022 và 2023, báo cáo tổng kết tại kỳ họp giữa năm 2024.

Về ý kiến làm rõ mức hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 đối với các đối tượng vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách lãi suất cho vay hiện hành trên 6%/năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu trong dự thảo Nghị quyết để cụ thể hóa chính sách tại Nghị quyết 43, tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện và xây dựng dự toán cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội chỉ thực hiện trong vòng 2 năm, số vốn đầu tư rất lớn, gần 350.000 tỷ đồng nên nhiều nhiệm vụ phải phối hợp linh hoạt với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Các quy định về giảm thuế giá trị gia tăng cũng sẽ được đưa vào Nghị quyết này.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý đến việc rà soát các đối tượng chính sách, nghiên cứu việc bổ sung đối tượng cần được hỗ trợ cho phù hợp; trình tự thủ tục thực hiện phải chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra vi phạm; bổ sung vào dự thảo nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra để phòng ngừa trường hợp vi phạm pháp luật…


Nguồn: VTV

Cùng chuyên mục