Phối hợp nguồn lực để chính sách thực sự gắn với “hơi thở cuộc sống”

(TVPL)- Trên cơ sở chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, và hưởng ứng Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027", Hội đồng nghiên cứu chính sách Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã công bố sáng kiến phát triển mạng lưới liên kết doanh nhân - khoa học - chính sách, kết nối sáng tạo, hội tụ nguồn lực để cùng nghiên cứu và truyền thông dự thảo chính sách.

Thứ sáu, 25/11/2022 17:45
Nguồn: VTV- TH: TVphapluat