Phòng khám đa khoa Thủ Đô phớt lờ quyết định của sở y tế Hà Nội

23-05-2019 16:14