Phúc Yên - Vĩnh Phúc: Làm rõ việc thu hồi đất gây bức xúc cho người dân

31-03-2021 19:51

( THPL)- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đèn đường trường học, nhà văn hoá là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà Nước để giúp ích trong công cuộc thay đổi đời sống nhân dân. Tuy nhiên nhiều địa phương thực hiện chưa được cụ thể và còn để lại những tồn đọng

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục