Quận 6- Tp.HCM: Sân khấu hóa tuyên truyền luật phòng, chống ma túy

(TVPL)- Chương trình “Sân khấu hóa tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy” hưởng ứng ngày “Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” năm 2022, được Hội Luật gia Quận 6 phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Tư pháp, Công an, Văn phòng UBND và trung tâm văn hóa – thể thao Quận 6 tổ chức, mang lại cho người dân nhiều kiến thức pháp luật bổ ích cũng như các biện pháp nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Thứ tư, 12/10/2022 18:32
Nguồn: TVPL